Referentiecheck

Referentiecheck proefschriften

Sinds september 2015 is het EUR promotiereglement van kracht. Hierin wordt de voorwaarde gesteld dat een promotor bij de definitieve goedkeuring van het proefschrift een analyse van een plagiaatscan (referentiecheck) meeneemt in de beoordeling (artikel 5.1.2).

Hora Finita (HF) is de ondersteunende dienst voor promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC. Alle processen gerelateerd aan het promotietraject, vanaf de toelating tot de openbare verdediging van het proefschrift, worden ondersteund door deze dienst.

Om een manuscript aan te bieden voor een referentiecheck dient de supervisor deze te uploaden in het tabblad Manuscript. HF genereert hiervan een melding aan de (co)promotoren en de Medische Bibliotheek (MB). De MB voert binnen vijf werkdagen de analyse uit en uploadt het rapport in HF. Vervolgens ontvangen de (co)promotoren per e-mail een kennisgeving dat het rapport beschikbaar is in HF om door hen te worden beoordeeld.

Het e-mailadres voor vragen over de referentiecheck is: reference.check@erasmusmc.nl.

Voor alle informatie over Hora Finita zie: https://www.eur.nl/onderzoek/bureau-van-de-pedel/promotie/promotietraject

Referentiecheck artikelen

Veel uitgevers voeren standaard een plagiaatscan uit om de originaliteit te controleren van artikelen die bij hen worden ingediend. Als je je artikelen wilt laten controleren, voordat je het indient, dan kan je je manuscript naar de Medische Bibliotheek sturen.

Op verzoek van de auteur leveren wij een zgn. similarity report op basis van de online software Turnitin. Stuur je manuscript naar reference.check@erasmusmc.nl. Het similarity report wordt binnen maximaal 5 werkdagen geleverd.

Contactpersoon: Dr. Frans Mast, f.mast@erasmusmc.nl, tel: (010-70)43780