Prior-art searches (patenten)

Deze dienst wordt aangeboden door de Medische Bibliotheek en het Technology Transfer Office (TTO).

Bij het aanvragen van een octrooi is het belangrijk om te weten welke wetenschappelijke artikelen en octrooien er al zijn gepubliceerd over je specifieke onderzoeksonderwerp. De Medische Bibliotheek voert prior-art zoekopdrachten uit om jou en TTO van deze informatie te voorzien. Extra kennis van de stand van de techniek is waardevol voor strategische beslissingen en volgende stappen in je onderzoeksproject. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Gebruik patenten als aanvullende informatiebron

Patenten bevatten veel aanvullende, waardevolle informatie voor wetenschappelijke literatuur. Welk onderzoek doet de industrie bijvoorbeeld? Wat zijn interessante partners om mee samen te werken? Neem contact met ons op voor meer informatie!