FAQ

Bibliometrie & citatie-analyse

Hoe vaak word ik geciteerd?

Ga naar Web of Science en klik op Cited Reference Search

Hoe bereken ik mijn h-index?

De Hirsch-index of hindex is een vakafhankelijke index die de “carrière-impact” van de publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker meet. De hindex werd in 2005 gedefinieerd door de fysicus Jorge E. Hirsch in een artikel in PNAS.

Een handleiding voor het berekenen van de h-index vind je hier.

Hoe kan ik mijn citatiescore verbeteren?

 1. Vermeld namen eenduidig. Dan ben je beter vindbaar.
  • Neem Erasmus MC altijd op in de affiliation.
  • Gebruik één gestandaardiseerde naam voor de researchgroep of het instituut.
  • Gebruik voor de naamsvermelding maximaal 2 lagen; de naam van de universiteit en de naam van het onderzoeksinstituut.
  • Gebruik één eenduidige auteursnaam. Gebruik altijd dezelfde initialen.
  • Voor meer informatie zie: Affiliation en Author Name and ID
 2. Publiceer in het Engels in kwaliteitstijdschriften met hoge impactfactoren. De impactfactoren zijn te vinden in de Journal Citation Reports (JCR).
 3. Kies voor publiceren in tijdschriften die geïndexeerd worden in Web of Science of Scopus.
 4. Publiceer in open access tijdschriften , die zijn opgenomen in databases zoals Springer Open ChoiceBMC (BioMed Central)PLoS. Dit heeft een groot effect op de zichtbaarheid en daarmee de wereldwijde participatie in de wetenschap.
 5. Zoek internationale samenwerking. Dit verhoogt de impact van publicaties. De zichtbaarheid van onderzoek neemt hierdoor toe.
 6. Maak jezelf zichtbaar door informatie openbaar op internet te zetten.
  • Plaats pre- en postprints in open access (bij voorkeur via de repository van het Erasmus MC en EUR: RePub).
  • Gebruik Wikipedia.
  • Blog over je research.
  • Gebruik ResearchGate.

Waarom heeft mijn tijdschrift geen impactfactor?

Voor sommige tijdschriften zijn geen impactfactoren of kwartielscores beschikbaar. Dan kan zijn omdat het tijdschrift niet is opgenomen in de lijst van Journal Citation Reports (JCR). Het kan ook zijn dat het tijdschrift nieuw is. Pas als het tijdschrift een aantal jaar bestaat, kan een score berekend worden.

Wat is het verschil tussen impactfactoren en kwartielscores van JCR en Scimago?

Beide organisaties berekenen een journal ranking en een kwartielscore, maar op een net iets andere manier en met gebruik van een andere bron. De rankings zijn niet direct onderling vergelijkbaar.

De “Impact Factors” en “Quartile” van JCR (www.jcr.clarivate.com) worden berekend door Clarivate, waarbij Web of Science Core Collection als bron wordt gebruikt.

Scimago (https://www.scimagojr.com/journalrank.php) berekent “Scimage Journal Rank” (SJR) en “Quartile” met als bron de data uit Scopus (Elsevier).

Waarom zijn er geen recente impactfactoren en kwartielscores beschikbaar?

Voor het bereken van impactfactoren en kwartielscores is data nodig van hele kalenderjaren. Impact factoren en kwartielscores van dit jaar zijn nog niet beschikbaar. De scores van vorig jaar zijn vanaf ongeveer juni van dit jaar pas beschikbaar.

EndNote

Lege bibliotheek bij samenwerken

Als je samenwerkt met andere onderzoekers van buiten het Erasmus MC of als je EndNote lokaal op je thuisapparaat hebt geïnstalleerd, dan kan het zijn dat bibliotheken die je als .enlx-bestanden ontvangt in je Erasmus MC-omgeving leeg zijn.

Dit wordt veroorzaakt door een recente update van EndNote (versie X9.3.2 naar X9.3.3). Gedwongen door veranderingen in de nieuwste Mac IOS schakelde EndNote over op een 64-bits applicatie. Een bestand dat is gemaakt of opgeslagen in een 64-bits toepassing kan niet worden geopend in een 32-bits omgeving en zal als leeg worden weergegeven. Na een update worden alle bestaande EndNote-bibliotheken die worden geopend, geconverteerd naar een 64-bits bestand met –converted achter de bestandsnaam, terwijl de oude 32-bits bibliotheken nog steeds bestaan. Daarom hebben we nog niet geüpdatet naar de nieuwste EndNote-versie.

In het voorjaar van 2021 komt er een nieuwe versie van EndNote beschikbaar: EndNote 20 (X9 is eigenlijk versie 19). Dit omvat een belangrijke update van functies en een belangrijke wijziging in de interface, waarvoor uitgebreidere begeleiding en documentatie van de Medische Bibliotheek nodig zal zijn. Dan zullen we overschakelen naar een 64-bits versie.

Als u in de tussentijd een EndNote-bestand ontvangt van iemand met EndNote X9.3.3, vraag hem dan om de inhoud van zijn bibliotheek te exporteren als een .ris-bestand. Volg de onderstaande stappen. Wanneer u het .ris-bestand heeft ontvangen, kunt u deze importeren in uw eigen 32-bits EndNote-bibliotheek.

Exporteren van een .ris file bij de 64-bits EndNote installatie

Selecteer de referenties die je wilt exporteren en ga naar File > Export.
Wijzig de extensie in het bestandsnaamveld handmatig van .txt in .ris (je hoeft het vervolgkeuzemenu ‘Save as’ niet te wijzigen).
Selecteer in het Output Style vervolgkeuzemenu RefMan (RIS) Export. Als je deze optie niet in de lijst ziet, klik dan op “Select another style …” en selecteer die optie eerst in die lijst.
Klik nu op Save en stuur het bestand naar de gewenste ontvanger met een 32-bits versie.

Openen van een .ris file op een 32-bits EndNote installatie

Open eerst een bestaande bibliotheek of maak een nieuwe bibliotheek waarin u de naar u toegezonden referenties wilt importeren.

Open nu het .ris-bestand rechtstreeks vanuit uw e-mail of vanuit Windows Verkenner. De inhoud wordt automatisch geïmporteerd in uw huidige EndNote-bestand.

Voor vragen stuur ons een e-mail: info.mb@erasmusmc.nl

Hoe kan ik EndNote installeren op mijn eigen computer?

Op een computer in het Erasmus MC kun je EndNote installeren via het Software Center:

 • Druk op de Windows toets
 • Zoek op Software Center
 • In het Software Center zoek en klik op EndNote

Om EndNote thuis te gebruiken kun je gebruik maken van de MijnWerkplek application. Daarop staat EndNote standaard geïnstalleerd. Bestanden die je daarin met EndNote maakt of opent, bevinden zich op je Erasmus MC computer.

Om EndNote bestanden op je eigen computer of laptop te openen of te bewerken kun je EndNote downloaden via het intranet:

Ga naar: Serviceportal > ThuisgebruikEndNote en klik op een van de links om een Windows- of Mac-versie te downloaden.

Je moet het betreffende bestand dan naar je thuisadres mailen via Surf filesender en het op je eigen computer openen.

Hoe kan ik het beste mijn bestanden opslaan (bijv. om ze thuis en op het werk te kunnen gebruiken)?

Eén bestand voor alle artikelen

Het meest overzichtelijk is het om één groot bestand te houden voor alle artikelen die je publiceert. Hierin zitten dan alle referenties die je hebt gebruikt en PDFs die je hebt gelezen. Zo hoef je nooit lang naar een referentie te zoeken.

Twee delen: .enl en .data

Een EndNote bestand bestaat altijd uit twee delen, een bestand *.enl en een map *.data. Die twee moeten altijd bij elkaar blijven en dezelfde naam houden. Verander je de naam van de een, moet je ook de andere aanpassen.

Geen File > Save

EndNote kent geen File > Save, alleen File > Save a Copy. EndNote slaat alle wijzigingen direct op. Gebruik File > Save a Copy alleen om daardwerkelijk een kopie te maken, bijvoorbeeld als backup.

Opslaan op externe harde schijf of USB-stick

Als je thuis en op het werk met dezelfde EndNote file wilt werken is het handig deze op een draagbare harde schijf op te slaan of op een USB-stick.

Tips voor het gebruik van EndNote voor (Systematic) Reviews

Het programma EndNote kan veel meer dan alleen een literatuurlijstje opmaken bij een artikel. Met name bij systematic reviews kan het erg handig zijn om dit in EndNote te doen.

Je kunt EndNote gemakkelijk gebruiken voor het beoordelen van artikelen voor inclusie in een (Systematic) Review. Je maakt daarvoor groepen aan en sleept de artikelen uit de map Unfiled naar de betreffende groep.

De medewerkers van de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC hebben hierover een artikel geschreven in JMLA. Hierin wordt de procedure stap voor stap uitgelegd: Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote

Literatuuronderzoek en databases

Mijn zoekactie is geüpdatet door de medische bibliotheek, maar de aantallen in de EndNote bestanden kloppen niet meer. Hoe kan ik de flow chart van mijn review kloppend krijgen?

Het update proces

Bij het updaten van een eerder gedane zoekactie maakt de medische bibliotheek gebruik van haar eigen methode. Een artikel over deze methode wordt momenteel voorbereid als onderdeel van een grotere serie artikelen over EndNote voor Systematic Reviews. Ze werkt als volgt:

Alle resultaten zoals die op dit moment uit de databases komen worden gedownload in EndNote en ontdubbeld. De aantallen resultaten uit deze actie komen in het word document dat ter verantwoording wordt opgestuurd.

Het vorige EndNote bestand wordt in zijn geheel toegevoegd aan dat nieuwe EndNote bestand. Daarna wordt nogmaals ontdubbeld, maar daarbij worden beide dubbelen verwijderd. In het EndNote bestand staan daarom alleen de artikelen die niet in het vorige EndNote bestand zaten.

De aantallen kloppen niet

De aantallen resultaten in de twee EndNote bestanden bij elkaar opgeteld, zijn echter meestal niet gelijk aan het totaal aantal dat gedocumenteerd is in het Word document. Dat komt omdat artikelen die de vorige keer wel gevonden zijn, nu niet meer gevonden worden. Dat kan verschillende redenen hebben:

 • Een artikel valt niet meer in de relevance ranking die gebruikt is. Bijvoorbeeld van Google Scholar worden regelmatig de eerste 200 artikelen gebruikt. Wanneer er andere relevante artikelen worden gevonden, of Google verandert het sorteer algorithme kunnen eerder gevonden artikelen nu op een plaats boven de 200 komen te staan.
 • Een artikel zit niet meer in de database. Bijvoorbeeld PubMed as supplied by publisher wordt vrij breed gezocht (sinds kort wordt voor nieuwe publicaties deze database niet meer gebruikt, omdat Medline Ovid nu ook Epub ahead of print bevat). Een artikel kan inmiddels in Medline zijn opgenomen, en daar niet meer binnen de wat striktere zoekactie vallen.
 • De thesaurus termen van een artikel zijn gewijzigd. Met name in embase worden trefwoorden in eerste instantie vaak automatisch toegekend. Later worden die herzien door gespecialiseerde medewerkers. Misschien zijn de automatisch toegevoegde thesaurustermen niet relevant geweest.

Om vergelijkbare redenen kan het overigens ook zijn dat in de update artikelen gevonden worden die een publicatiedatum hebben van voor de oorspronkelijke zoekdatum.

Hoe krijg je je flow chart kloppend?

Bij een review artikel wordt vaak een flow chart gepubliceerd van het in-/exclusieproces. De getallen daarvan kunnen als volgt kloppend ingevuld worden.

# Records screened for relevance is bekend: dat is het aantal genoemd in het Word document

# Full articles accessed for eligibility is bekend: dat is het aantal artikelen dat full text gelezen is bij de vorige screening, plus het aantal artikelen dat in deze ronde full text wordt gelezen.

Het verschil tussen die beide getallen is # records excluded.

N.B. In de eerste ronde bij screenen op titel en abstract hoeven niet de expliciete redenen te worden gegeven met de aantallen waarom artikelen zijn geëxcludeerd. Dat is pas bij full text screenen noodzakelijk.

Welke filters kan ik gebruiken in PubMed?

humans

NOT (“animals”[mh] NOT “humans”[mh])

children

(“child”[mh] OR “Infant”[mh] OR “Adolescent”[mh] OR “Minors”[mh] OR “Pediatrics”[mh] OR “Child Health Services”[mh] OR “Hospitals, Pediatric”[mh] OR infan*[tiab] OR newborn*[tiab] OR new born*[tiab] OR baby[tiab] OR babies[tiab] OR neonat*[tiab] OR perinat*[tiab] OR postnat*[tiab] OR child[mesh] OR child[tiab] OR child’s[tiab] OR childhood*[tiab] OR children*[tiab] OR kid[tiab]  OR kids[tiab]  OR toddler*[tiab]  OR adoles*[tiab] OR teen*[tiab] OR boy*[tiab] OR girl*[tiab] OR minors*[tiab] OR underag*[tiab] OR under age*[tiab] OR under aging[tiab] OR juvenil*[tiab] OR youth*[tiab] OR kindergar*[tiab] OR puber*[tiab] OR pubescen*[tiab] OR prepubescen*[tiab] OR prepuberty*[tiab] OR pediatric*[tiab] OR peadiatric*[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR preschool*[tiab] OR highschool*[tiab] OR suckling*[tiab])

RCTs (randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab]  OR placebo [tiab]  OR drug therapy [sh]  OR randomly [tiab]  OR trial [tiab]  OR groups [tiab])

Online bibliotheek

Hoe krijg ik toegang tot de beschikbare online content: tijdschriftartikelen, e-books en databases?

Indien wij een abonnement op de content hebben, kun je u op de volgende manieren de online content benaderen:

1. Via een vaste PC in het Erasmus MC of EUR.

2. Binnen het Erasmus MC inloggen op het draadloze netwerk:
– Medewerkers: Erasmus MC (met microsectienummer en wachtwoord).
– Studenten: maak gebruik van Eduroam (benader de ICT afdeling voor vragen) of Hotspot en daarna in te loggen via de EZproxy.

3. Via MijnWerkplek van het Erasmus MC. (Meer informatie op het intranet van het Erasmus MC).

4. Log in via de proxyserver:
Medewerkers: kies Erasmus MC > log in met microsectienummer en wachtwoord.
Studenten: kies voor Erasmus Universeit en loggen in met ERNA account.

Personen die geen microsectienummer of ERNA-id hebben (m.a.w. die niet werken of studeren aan het Erasmus MC) kunnen binnen het Erasmus MC geen gebruik maken van de online content. Hiervoor kunt u naar de (fysieke) Universiteitsbibliotheek van de EUR gaan.

Kan ik boeken lenen van de Universiteitsbibliotheek, ISS of Rotterdamsch Leeskabinet?

Per 1 december 2017 heeft de Medische Bibliotheek geen fysieke collectie meer. U kunt in de online Catalogus e-books zoeken (klik hier om e-books te zoeken via de catalogus of klik hier voor een overzicht van onderwerpen).

Studenten Erasmus MC/EUR kunnen met hun EUR-collegekaart boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek (UB), Rotterdamsch Leeskabinet of ISS. Voor meer informatie, zie de website van de UB.

Medewerkers Erasmus MC kunnen boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek (UB), Rotterdamsch Leeskabinet of ISS, nadat zij bij de UB een lenerspas hebben opgevraagd.

Waarom krijg ik geen toegang tot een e-book?

Vanaf een PC in het Erasmus MC

1. We hebben het e-book niet aangeschaft.
Al onze e-books staan in de online catalogus. Wanneer wij toegang hebben ziet u het vaantje E-book bekijken de tekst Held by: Erasmus University.
Zouden we volgens de catalogus toegang moeten hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Acquisitie (acquisitie.mbib@erasmusmc.nl) met de titel van het e-book.

2. Het e-book laadt niet in de browser. Vooral boeken bij EBSCOhost laden niet altijd goed in Internet Explorer. In dit geval kunt u een andere browser (Firefox, Chrome) gebruiken.

Vanaf een andere werkplek/laptop

1. U logt in bij het Erasmus MC netwerk, via Mijn werkplek of via de EZproxy.

2. We hebben het e-book niet aangeschaft.
Al onze e-books staan in de online catalogus. Wanneer wij toegang hebben ziet u het vaantje E-book bekijken de tekst Held by: Erasmus University.
Zouden we volgens de catalogus toegang moeten hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Acquisitie (acquisitie.mbib@erasmusmc.nl) met de titel van het e-book.

3. Het e-book laadt niet in de browser. Vooral boeken bij EBSCOhost laden niet altijd goed in Internet Explorer. In dit geval kunt u een andere browser (Firefox, Chrome) gebruiken.

Waarom krijg ik geen toegang tot een online tijdschrift / artikel?

1. We hebben geen abonnement op het artikel. Via de Tijdschriftenlijst kunt u controleren of we wel of geen abonnement op een tijdschrift hebben.

2. Benadert u het artikel vanaf een andere werkplek of vanaf huis?
Dan logt u in via MijnWerkplek  (Erasmus MC) of via de EZproxy.

3. Indien we volgens de online Tijdschriftenlijst wel toegang zouden moeten hebben, kunt u dit doorgeven aan de afdeling Acquisitie: acquisitie.mbib@erasmusmc.nl

Promoveren

Hoeveel proefschriften moeten er worden aangeleverd?

Het proefschrift moet 5 weken voor de promotiedatum in digitale (t.b.v. Universiteitsbibliotheek) en gedrukte vorm worden aangeleverd bij de pedel inclusief benodigde documenten. De promovendus stelt 30 à 34 exemplaren – afhankelijk van de faculteit – van het proefschrift beschikbaar aan de universiteit:

Promotie Erasmus MC:

 • 7 exemplaren naar Bureau van de Pedel
 • 1 exemplaar naar alle commissieleden
 • 10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid
 • 5 exemplaren naar secretariaat vakgroep promotor Erasmus MC

Promotie faculteiten Woudestein:

 • 7 exemplaren naar Bureau van de Pedel
 • 1 exemplaar naar alle commissieleden
 • 10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid

Bron: Proefschrift | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)

Diversen

Hoe vraag ik een artikel/boek aan dat jullie niet hebben?