FAQ

Bibliometrie & Citatie-analyse

Ga naar Web of Science en klik op Cited Reference Search

 1. Vermeld namen eenduidig. Dan ben je beter vindbaar.
  • Neem Erasmus MC altijd op in de affiliation.
  • Gebruik één gestandaardiseerde naam voor de researchgroep of het instituut.
  • Gebruik voor de naamsvermelding maximaal 2 lagen; de naam van de universiteit en de naam van het onderzoeksinstituut.
  • Gebruik één eenduidige auteursnaam. Gebruik altijd dezelfde initialen.
  • Voor meer informatie zie: Affiliation en Author Name and ID
 2. Publiceer in het Engels in kwaliteitstijdschriften met hoge impactfactoren. De impactfactoren zijn te vinden in de Journal Citation Reports (JCR).
 3. Kies voor publiceren in tijdschriften die geïndexeerd worden in Web of Science of Scopus.
 4. Publiceer in open access tijdschriften , die zijn opgenomen in databases zoals Springer Open ChoiceBMC (BioMed Central)PLoS. Dit heeft een groot effect op de zichtbaarheid en daarmee de wereldwijde participatie in de wetenschap.
 5. Zoek internationale samenwerking. Dit verhoogt de impact van publicaties. De zichtbaarheid van onderzoek neemt hierdoor toe.
 6. Maak jezelf zichtbaar door informatie openbaar op internet te zetten.
  • Plaats pre- en postprints in open access (bij voorkeur via de repository van het Erasmus MC en EUR: RePub).
  • Gebruik Wikipedia.
  • Blog over je research.
  • Gebruik ResearchGate.

De Hirsch-index of hindex is een vakafhankelijke index die de “carrière-impact” van de publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker meet. De hindex werd in 2005 gedefinieerd door de fysicus Jorge E. Hirsch in een artikel in PNAS.

Een handleiding voor het berekenen van de h-index vind je hier.

EndNote

Het programma EndNote kan veel meer dan een literatuurlijstje opmaken bij een artikel. Met name bij systematic reviews kan het erg handig zijn om dit in EndNote te doen.

U kunt EndNote gemakkelijk gebruiken voor het beoordelen van artikelen voor inclusie in een (Systematic) Review. U maakt daarvoor groepen aan en sleept de artikelen uit de map Unfiled naar de betreffende groep.

De medewerkers van de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC hebben hierover een artikel geschreven dat gesubmit is bij een tijdschrift. Hierin wordt de procudere stap voor stap uitgelegd.

Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote

Eén bestand voor alle artikelen

Het meest overzichtelijk is het om een groot bestand te houden voor alle artikelen die je publiceert. Hierin zitten dan alle referenties die je hebt gebruikt en pdfs die je hebt gelezen. Zo hoef je nooit lang naar een referntie te zoeken.

Twee delen: .enl en .data

Een EndNote bestand bestaat altijd uit twee delen, een bestand .enl en een map .data. Die twee moeten altijd bij elkaar blijven en dezelfde naam houden. Verander je de naam van de een, moet je ook de andere aanpassen.

Geen File > Save

EndNote kent geen File > Save, alleen File > Save a Copy. EndNote slaat alle wijzigingen direct op. Gebruik File > Save a Copy alleen om daardwerkelijk een kopie te maken, bijvoorbeeld als BackUp.

Opslaan op Externe harde schijf of USB stick

Als je thuis en op het werk met dezelfde EndNote file wilt werken is het handig deze op een draagbare harde schijf op te slaan of op een USB stick.

U kunt EndNote op uw eigen computer installeren door het te downloaden van het intranet van het Erasmus MC.

Ga naar: EndNote voor thuisgebruik

en klik op een van de links om een windows of mac versie te downloaden.

If you cooperate with other researchers from outside Erasmus MC or have installed EndNote locally on your home device you might find that libraries that you receive as .enlx files in your Erasmus MC environment are empty.

This is caused by a recent update of EndNote (version X9.3.2 to X9.3.3). Forced by changes in the newest Mac IOS, EndNote switched to a 64 bits application. A file created or saved in a 64 bits application cannot be opened in a 32 bits environment and will appear empty. After an update all existing EndNote libraries that are opened will be converted into a 64-bit file with –converted behind the file name, while the old 32-bits libraries still continue to exist. It is because of this that we have not yet updated to the newest EndNote version.

A new version of EndNote will become available during Spring 2021: EndNote 20 (X9 is actually version 19). This will include an important update of features and a major interface change, which will ask for more extensive guidance and documentation from the Medical Library. It is then that  we will switch to a 64-bits version.

If, in the meantime, you receive an EndNote file from someone with EndNote X9.3.3, ask them to export the contents of their library as a .ris file. Please follow the steps below. When you have received the .ris file, you can import them in your own 32-bit EndNote library.

Exporting a .ris file from the 64-bits EndNote installation

Select the references you want to export, and go to File > Export.

Manually change the extension in the file name field from .txt to .ris (you don’t have to change the “Save as” drop-down menu).

In the Output Style drop-down menu select RefMan (RIS) Export. If you don’t see this option in the list, click on “Select another style…” and select that option from that list first.

Now click Save and send the file to the desired recipient with a 32-bits version.

Opening a .ris file on a 32-bits EndNote installation

First open an existing library or create a new library in which you want to import the references sent to you.

Now open the .ris file directly from your e-mail or from Windows Explorer. The contents will be imported automatically in your current EndNote file.

For questions, contact the Medical Library, info.mb@erasmusmc.nl

Literatuuronderzoek en databases

humans

NOT (“animals”[mh] NOT “humans”[mh])

children

(“child”[mh] OR “Infant”[mh] OR “Adolescent”[mh] OR “Minors”[mh] OR “Pediatrics”[mh] OR “Child Health Services”[mh] OR “Hospitals, Pediatric”[mh] OR infan*[tiab] OR newborn*[tiab] OR new born*[tiab] OR baby[tiab] OR babies[tiab] OR neonat*[tiab] OR perinat*[tiab] OR postnat*[tiab] OR child[mesh] OR child[tiab] OR child’s[tiab] OR childhood*[tiab] OR children*[tiab] OR kid[tiab]  OR kids[tiab]  OR toddler*[tiab]  OR adoles*[tiab] OR teen*[tiab] OR boy*[tiab] OR girl*[tiab] OR minors*[tiab] OR underag*[tiab] OR under age*[tiab] OR under aging[tiab] OR juvenil*[tiab] OR youth*[tiab] OR kindergar*[tiab] OR puber*[tiab] OR pubescen*[tiab] OR prepubescen*[tiab] OR prepuberty*[tiab] OR pediatric*[tiab] OR peadiatric*[tiab] OR schoolchild*[tiab] OR preschool*[tiab] OR highschool*[tiab] OR suckling*[tiab])

RCTs (randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab]  OR placebo [tiab]  OR drug therapy [sh]  OR randomly [tiab]  OR trial [tiab]  OR groups [tiab])

Het update proces

Bij het updaten van een eerder gedane zoekactie maakt de medische bibliotheek gebruik van haar eigen methode. Een artikel over deze methode wordt momenteel voorbereid als onderdeel van een grotere serie artikelen over EndNote voor Systematic Reviews. Ze werkt als volgt:

Alle resultaten zoals die op dit moment uit de databases komen worden gedownload in EndNote en ontdubbeld. De aantallen resultaten uit deze actie komen in het word document dat ter verantwoording wordt opgestuurd.

Het vorige EndNote bestand wordt in zijn geheel toegevoegd aan dat nieuwe EndNote bestand. Daarna wordt nogmaals ontdubbeld, maar daarbij worden beide dubbelen verwijderd. In het EndNote bestand staan daarom alleen de artikelen die niet in het vorige EndNote bestand zaten.

De aantallen kloppen niet

De aantallen resultaten in de twee EndNote bestanden bij elkaar opgeteld, zijn echter meestal niet gelijk aan het totaal aantal dat gedocumenteerd is in het Word document. Dat komt omdat artikelen die de vorige keer wel gevonden zijn, nu niet meer gevonden worden. Dat kan verschillende redenen hebben:

 • Een artikel valt niet meer in de relevance ranking die gebruikt is. Bijvoorbeeld van Google Scholar worden regelmatig de eerste 200 artikelen gebruikt. Wanneer er andere relevante artikelen worden gevonden, of Google verandert het sorteer algorithme kunnen eerder gevonden artikelen nu op een plaats boven de 200 komen te staan.
 • Een artikel zit niet meer in de database. Bijvoorbeeld PubMed as supplied by publisher wordt vrij breed gezocht (sinds kort wordt voor nieuwe publicaties deze database niet meer gebruikt, omdat Medline Ovid nu ook Epub ahead of print bevat). Een artikel kan inmiddels in Medline zijn opgenomen, en daar niet meer binnen de wat striktere zoekactie vallen.
 • De thesaurus termen van een artikel zijn gewijzigd. Met name in embase worden trefwoorden in eerste instantie vaak automatisch toegekend. Later worden die herzien door gespecialiseerde medewerkers. Misschien zijn de automatisch toegevoegde thesaurustermen niet relevant geweest.

Om vergelijkbare redenen kan het overigens ook zijn dat in de update artikelen gevonden worden die een publicatiedatum hebben van voor de oorspronkelijke zoekdatum.

Hoe krijg je je flow chart kloppend?

Bij een review artikel wordt vaak een flow chart gepubliceerd van het in-/exclusieproces. De getallen daarvan kunnen als volgt kloppend ingevuld worden.

# Records screened for relevance is bekend: dat is het aantal genoemd in het Word document

# Full articles accessed for eligibility is bekend: dat is het aantal artikelen dat full text gelezen is bij de vorige screening, plus het aantal artikelen dat in deze ronde full text wordt gelezen.

Het verschil tussen die beide getallen is # records excluded.

N.B. In de eerste ronde bij screenen op titel en abstract hoeven niet de expliciete redenen te worden gegeven met de aantallen waarom artikelen zijn geëxcludeerd. Dat is pas bij full text screenen noodzakelijk.

Online bibliotheek

1. We hebben geen abonnement op het artikel.
1a.Via de Tijdschriftenlijst kunt u controleren of we inderdaad wel of geen abonnement op een tijdschrift hebben.
2. Benadert u het artikel vanaf een andere werkplek of vanaf huis?
Dan logt u in via Mijn werkplek (Erasmus MC) of via de EZproxy.

3. Indien we volgens de online Tijdschriftenlijst wel toegang zouden moeten hebben, kunt u dit doorgeven aan de afdeling Acquisitie.

Vanaf een pc in het Erasmus MC:

1. We hebben het ebook niet aangeschaft.
Al onze ebooks staan in de online catalogus. Wanneer wij toegang hebben ziet u het vaantje Ebook bekijken de tekst Held by: Erasmus University.
Zouden we volgens de catalogus toegang moeten hebben, dan kunt u een mail sturen naar de afdeling Acquisitie met de titel van het ebook.

2. Het ebook laadt niet in de browser. Vooral boeken bij EBSCOhost laden niet altijd goed in Internet Explorer. In dit geval kunt u een andere browser (Firefox, Chrome) gebruiken.

Vanaf een andere werkplek/laptop:

1.U logt in bij het Erasmus MC netwerk, via Mijn werkplek of via de EZproxy.

2. We hebben het ebook niet aangeschaft.
Al onze ebooks staan in de online catalogus. Wanneer wij toegang hebben ziet u het vaantje Ebook bekijken de tekst Held by: Erasmus University.
Zouden we volgens de catalogus toegang moeten hebben, dan kunt u een mail sturen naar de afdeling Acquisitie met de titel van het ebook.

3. Het ebook laadt niet in de browser. Vooral boeken bij EBSCOhost laden niet altijd goed in Internet Explorer. In dit geval kunt u een andere browser (Firefox, Chrome) gebruiken.

Per 1 december 2017 heeft de Medische Bibliotheek geen fysieke collectie meer. U kunt in de online Catalogus ebooks zoeken (klik hier voor een korte uitleg over zoeken van ebooks of klik hier voor een overzicht van onderwerpen).

Studenten Erasmus MC/EUR kunnen met hun EUR-collegekaart boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek (UB), Rotterdamsch Leeskabinet of ISS. Voor meer informatie, zie de website van de UB.

Medewerkers Erasmus MC kunnen boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek (UB), Rotterdamsch Leeskabinet of ISS, nadat zij bij de UB een lenerspas hebben opgevraagd.

Indien wij een abonnement of de content hebben aangeschaft, kunt u op de volgende manieren de online content benaderen:
1. Via een vaste pc in het Erasmus MC of EUR.

2. Binnen het Erasmus MC in te loggen op het draadloze netwerk:
– Erasmus MC (met microsectienummer en wachtwoord) voor medewerkers
– Studenten maken gebruik van Eduroam (vragen en of problemen EduRoam: contact de ICT afdeling ) of Hotspot en daarna in te loggen via de EZproxy.
3. U maakt gebruikt van Mijn Werkplek van het Erasmus MC. (Meer informatie op het intranet van het Erasmus MC).

4. U logt in via de EZproxy. Korte uitleg: www.erasmusmc.nl/medewerkers > Medische Bibliotheek > Zoek / kies Erasmus MC > log in met uw microsectienummer en wachtwoord.
Studenten kiezen voor Erasmus Universeit en loggen in met hun ERNA.
(Klik hier voor een uitgebreidere uitleg met afbeeldingen.)

Personen die geen microsectienummer of ERNA-id hebben (m.a.w. die niet werken of studeren aan het Erasmus MC) kunnen binnen het Erasmus MC geen gebruik maken van de online content. Hiervoor kunt u naar de Universiteitsbibliotheek van de EUR gaan.

Load More