Data Management Plan

De Medische Bibliotheek en de Research Suite hebben in samenwerking met het RDO, TTO en PKO een praktische workshop ontwikkeld, waarin je aan de hand van een casus het Erasmus MC DMP template invult.

Thema’s als dataorganisatie en versiebeheer, pseudonimiseren, privacy, dataopslag tijdens het project en daarna voor de lange termijn, delen van data, metadata, datavalorisatie en beschikbaar stellen en hergebruik van data komen allemaal voorbij.

Na deze workshop ben je bekend met de belangrijkste begrippen en weet je welke tools en expertise er binnen en buiten het Erasmus MC beschikbaar zijn om je persoonlijk verder te helpen.

Aanmelden kan via het online formulier.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar info.mb@erasmusmc.nl.