Hoe kan ik mijn citatiescore verbeteren?

 1. Vermeld namen eenduidig. Dan ben je beter vindbaar.
  • Neem Erasmus MC altijd op in de affiliation.
  • Gebruik één gestandaardiseerde naam voor de researchgroep of het instituut.
  • Gebruik voor de naamsvermelding maximaal 2 lagen; de naam van de universiteit en de naam van het onderzoeksinstituut.
  • Gebruik één eenduidige auteursnaam. Gebruik altijd dezelfde initialen.
  • Voor meer informatie zie: Affiliation en Author Name and ID
 2. Publiceer in het Engels in kwaliteitstijdschriften met hoge impactfactoren. De impactfactoren zijn te vinden in de Journal Citation Reports (JCR).
 3. Kies voor publiceren in tijdschriften die geïndexeerd worden in Web of Science of Scopus.
 4. Publiceer in open access tijdschriften , die zijn opgenomen in databases zoals Springer Open ChoiceBMC (BioMed Central)PLoS. Dit heeft een groot effect op de zichtbaarheid en daarmee de wereldwijde participatie in de wetenschap.
 5. Zoek internationale samenwerking. Dit verhoogt de impact van publicaties. De zichtbaarheid van onderzoek neemt hierdoor toe.
 6. Maak jezelf zichtbaar door informatie openbaar op internet te zetten.
  • Plaats pre- en postprints in open access (bij voorkeur via de repository van het Erasmus MC en EUR: RePub).
  • Gebruik Wikipedia.
  • Blog over je research.
  • Gebruik ResearchGate.