Tips voor het gebruik van EndNote voor (Systematic) Reviews

Het programma EndNote kan veel meer dan alleen een literatuurlijstje opmaken bij een artikel. Met name bij systematic reviews kan het erg handig zijn om dit in EndNote te doen.

Je kunt EndNote gemakkelijk gebruiken voor het beoordelen van artikelen voor inclusie in een (Systematic) Review. Je maakt daarvoor groepen aan en sleept de artikelen uit de map Unfiled naar de betreffende groep.

De medewerkers van de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC hebben hierover een artikel geschreven in JMLA. Hierin wordt de procedure stap voor stap uitgelegd: Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote