Taverne Amendement

Op grond van Article 25fa van de Auteurswet mogen onderzoekers de uitgeversversie van hun wetenschappelijke artikelen Open Access beschikbaar maken na verloop van een redelijke termijn na de eerste publicatie (6 maanden). De letterlijke tekst van het aangenomen amendement luidt:

“De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld”.

Al het werk dat gedurende een aanstelling bij Erasmus MC is gepubliceerd kan via het Amendement Taverne Open Access beschikbaar worden gesteld onder de volgende voorwaarden:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd.
  • De maker(s) heeft/hebben een dienstverband bij de Erasmus Universiteit Rotterdam; de makers kunnen zowel auteurs als co-auteurs zijn.
  • Het betreft een kort werk van wetenschap; een wetenschappelijk artikel, boekhoofdstuk of congresbijdrage.

De uitgangspunten van het Amendement Taverne zijn door UNL en het bestuur van het Nationaal Programma Open Science (NPOS) definitief vastgesteld. Hieronder valt ook het vervallen van een eventueel embargo na 6 maanden, waardoor vanaf dat moment alle gepubliceerde artikelen, hoofdstukken en conferentiebijdragen in het institutionele repositorium Open Access beschikbaar gemaakt kunnen worden. De Erasmus Universiteit werkt momenteel aan het opzetten van een eenvoudige procedure voor een brede uitrol.