Empty library when cooperating

If you cooperate with other researchers from outside Erasmus MC or have installed EndNote locally on your home device you might find that libraries that you receive as .enlx files in your Erasmus MC environment are empty.

This is caused by a recent update of EndNote (version X9.3.2 to X9.3.3). Forced by changes in the newest Mac IOS, EndNote switched to a 64 bits application. A file created or saved in a 64 bits application cannot be opened in a 32 bits environment and will appear empty. After an update all existing EndNote libraries that are opened will be converted into a 64-bit file with –converted behind the file name, while the old 32-bits libraries still continue to exist. It is because of this that we have not yet updated to the newest EndNote version.

A new version of EndNote will become available during Spring 2021: EndNote 20 (X9 is actually version 19). This will include an important update of features and a major interface change, which will ask for more extensive guidance and documentation from the Medical Library. It is then that  we will switch to a 64-bits version.

If, in the meantime, you receive an EndNote file from someone with EndNote X9.3.3, ask them to export the contents of their library as a .ris file. Please follow the steps below. When you have received the .ris file, you can import them in your own 32-bit EndNote library.

Exporting a .ris file from the 64-bits EndNote installation

Select the references you want to export, and go to File > Export.

Manually change the extension in the file name field from .txt to .ris (you don’t have to change the “Save as” drop-down menu).

In the Output Style drop-down menu select RefMan (RIS) Export. If you don’t see this option in the list, click on “Select another style…” and select that option from that list first.

Now click Save and send the file to the desired recipient with a 32-bits version.

Opening a .ris file on a 32-bits EndNote installation

First open an existing library or create a new library in which you want to import the references sent to you.

Now open the .ris file directly from your e-mail or from Windows Explorer. The contents will be imported automatically in your current EndNote file.

For questions, contact the Medical Library, info.mb@erasmusmc.nl

Hoe kan ik het beste mijn bestanden opslaan? (bijvoorbeeld om ze zowel thuis als op het werk te kunnen gebruiken)

Eén bestand voor alle artikelen

Het meest overzichtelijk is het om een groot bestand te houden voor alle artikelen die je publiceert. Hierin zitten dan alle referenties die je hebt gebruikt en pdfs die je hebt gelezen. Zo hoef je nooit lang naar een referntie te zoeken.

Twee delen: .enl en .data

Een EndNote bestand bestaat altijd uit twee delen, een bestand .enl en een map .data. Die twee moeten altijd bij elkaar blijven en dezelfde naam houden. Verander je de naam van de een, moet je ook de andere aanpassen.

Geen File > Save

EndNote kent geen File > Save, alleen File > Save a Copy. EndNote slaat alle wijzigingen direct op. Gebruik File > Save a Copy alleen om daardwerkelijk een kopie te maken, bijvoorbeeld als BackUp.

Opslaan op Externe harde schijf of USB stick

Als je thuis en op het werk met dezelfde EndNote file wilt werken is het handig deze op een draagbare harde schijf op te slaan of op een USB stick.

Tips voor het gebruik van EndNote voor (Systematic) Reviews

Het programma EndNote kan veel meer dan een literatuurlijstje opmaken bij een artikel. Met name bij systematic reviews kan het erg handig zijn om dit in EndNote te doen.

U kunt EndNote gemakkelijk gebruiken voor het beoordelen van artikelen voor inclusie in een (Systematic) Review. U maakt daarvoor groepen aan en sleept de artikelen uit de map Unfiled naar de betreffende groep.

De medewerkers van de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC hebben hierover een artikel geschreven dat gesubmit is bij een tijdschrift. Hierin wordt de procudere stap voor stap uitgelegd.

Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote