Tips voor het gebruik van EndNote voor (Systematic) Reviews

Het programma EndNote kan veel meer dan een literatuurlijstje opmaken bij een artikel. Met name bij systematic reviews kan het erg handig zijn om dit in EndNote te doen.

U kunt EndNote gemakkelijk gebruiken voor het beoordelen van artikelen voor inclusie in een (Systematic) Review. U maakt daarvoor groepen aan en sleept de artikelen uit de map Unfiled naar de betreffende groep.

De medewerkers van de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC hebben hierover een artikel geschreven dat gesubmit is bij een tijdschrift. Hierin wordt de procudere stap voor stap uitgelegd.

Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *