Hoe bereken ik mijn h-index?

De Hirsch-index of hindex is een vakafhankelijke index die de “carrière-impact” van de publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker meet. De hindex werd in 2005 gedefinieerd door de fysicus Jorge E. Hirsch in een artikel in PNAS.

Een handleiding voor het berekenen van de h-index vind je hier.

Hoe kan ik mijn citatiescore verbeteren?

 1. Vermeld namen eenduidig. Dan ben je beter vindbaar.
  • Neem Erasmus MC altijd op in de affiliation.
  • Gebruik één gestandaardiseerde naam voor de researchgroep of het instituut.
  • Gebruik voor de naamsvermelding maximaal 2 lagen; de naam van de universiteit en de naam van het onderzoeksinstituut.
  • Gebruik één eenduidige auteursnaam. Gebruik altijd dezelfde initialen.
  • Voor meer informatie zie: Affiliation en Author Name and ID
 2. Publiceer in het Engels in kwaliteitstijdschriften met hoge impactfactoren. De impactfactoren zijn te vinden in de Journal Citation Reports (JCR).
 3. Kies voor publiceren in tijdschriften die geïndexeerd worden in Web of Science of Scopus.
 4. Publiceer in open access tijdschriften , die zijn opgenomen in databases zoals Springer Open ChoiceBMC (BioMed Central)PLoS. Dit heeft een groot effect op de zichtbaarheid en daarmee de wereldwijde participatie in de wetenschap.
 5. Zoek internationale samenwerking. Dit verhoogt de impact van publicaties. De zichtbaarheid van onderzoek neemt hierdoor toe.
 6. Maak jezelf zichtbaar door informatie openbaar op internet te zetten.
  • Plaats pre- en postprints in open access (bij voorkeur via de repository van het Erasmus MC en EUR: RePub).
  • Gebruik Wikipedia.
  • Blog over je research.
  • Gebruik ResearchGate.

Waarom heeft mijn tijdschrift geen impactfactor?

Voor sommige tijdschriften zijn geen impactfactoren of kwartielscores beschikbaar. Dan kan zijn omdat het tijdschrift niet is opgenomen in de lijst van Journal Citation Reports (JCR). Het kan ook zijn dat het tijdschrift nieuw is. Pas als het tijdschrift een aantal jaar bestaat, kan een score berekend worden.

Wat is het verschil tussen impactfactoren en kwartielscores van JCR en Scimago?

Beide organisaties berekenen een journal ranking en een kwartielscore, maar op een net iets andere manier en met gebruik van een andere bron. De rankings zijn niet direct onderling vergelijkbaar.

De “Impact Factors” en “Quartile” van JCR (www.jcr.clarivate.com) worden berekend door Clarivate, waarbij Web of Science Core Collection als bron wordt gebruikt.

Scimago (https://www.scimagojr.com/journalrank.php) berekent “Scimage Journal Rank” (SJR) en “Quartile” met als bron de data uit Scopus (Elsevier).