H-index berekenen

Om erachter te komen hoe vaak je geciteerd wordt of om een analyse te maken met betrekking tot citaties, ga je naar Web of Science.

Optie 1: zoeken op naam

 • Klik op Author Search

Het scherm staat standaard op Name Search.

Typ bij Last name je achternaam in en selecteer de juiste spelling.

 • Typ bij First name and middle initials je voorletters, of voornaam (ligt eraan onder welke naam je gepubliceerd hebt).
 • Je kunt eventueel bij Include alternative name een andere naamsvariant toevoegen (meisjesnaam, of indien je naam voorzetsels bevat, zoals van der, zoek je hier ook op).
 • Klik op Find

Web-of-Science laat een aantal resultaten zien.

Deze optie is niet altijd heel zuiver. Er kunnen andere namen in het record zitten.

 • Klik op of de naam (als de rest van de opties er niet bijhoren) OF:
 • Selecteer de juiste records en klik op View combined record.
 • Als andere namen er toch bij zitten, dan kan je deze aan de linkerkant bij Refine eruit filteren.

Downloaden van de citaties en hoeveel gepubliceerde artikelen

 • Klik op View as a set of results to export, analyze, and link to full text.
 • Klik op Create citation report.
 • Je kan het geheel als een Excel of als een tekst bestand downloaden.

Downloaden van citatiegegevens in een tabel

 • Klik op Analyze results
 • Kies bij het dropdownmenu Bar graph
 • Klik op Download. De grafiek wordt als een jpg gedownload.

Optie 2: zoeken op ORCID id

Je kan ook op ORCID id zoeken.

 • Typ of kopieer en plak het ORCID id in het scherm.

De overige stappen staan hierboven beschreven.