Pure – ons nieuwe Research Informatie Systeem

Wat is Pure?

Vanaf 21 juni 2021 is Pure het nieuwe Research Informatie Systeem (RIS) van Erasmus MC. Pure is een database waarin alle onderzoeksoutput van Erasmus MC wordt geregistreerd. Het dient ook als repository voor publicaties. Pure vervangt het oude Metis systeem, en zal op korte termijn ook RePub als repository gaan vervangen.

Waarom hebben we een RIS nodig?

Pure is (en Metis was) onze bron voor de wettelijk verplichte, jaarlijkse rapportage van de onderzoeksoutput van Erasmus MC aan de VSNU en voor het Strategisch Evaluatie Protocol (SEP). Pure is ook de bron om een overzicht te krijgen van alle onderzoek dat aan het Erasmus MC wordt uitgevoerd, tot op het niveau van de afdelingen.

De Medische Bibliotheek verzorgt de koppelingen van elke Erasmus MC auteur aan de juiste afdeling. Pure bevat meer publicaties dan Web-of-Science of Scopus, omdat we (in principe) alle publicaties registreren, ook de publicaties die niet aanwezig zijn in de genoemde databases, bijv. artikelen in sommige Nederlandse tijdfschriften.

Waarom een nieuw systesm?

Het vorige systeem, Metis, was verouderd, had beperkte mogelijkheden voor kwaliteitscontroles en was niet gebruikersvriendelijk. Pure biedt goede functionaliteit voor het importeren van artikelen uit externe databases zoals Scopus, Web-of-Science en PubMed. Bovendien ontvangt Pure de benodigde actuele HR-gegevens van Erasmus MC medewerkers. Pure biedt ook de mogelijkheid om uitgebreide analyses te doen en te exporteren. Op termijn kan Pure ook de basis vormen voor een portal, waarin alle Erasmus MC onderzoeksoutput publiekelijk beschikbaar wordt gesteld, mogelijk ook met profielen van onderzoekers en afdelingen.

Welke informatie bevat Pure?

De Medische Bibliotheek streeft ernaar alle onderzoeksoutput te registreren, waarvan minimaal één van de auteurs is aangesloten bij het Erasmus MC, op basis van de affiliatiegegevens op de publicatie. Dit zijn ongeveer 4500 records per jaar. Een publicatie van een medewerker van het Erasmus MC die niet is geschreven vanuit een affiliatie bij het Erasmus MC, wordt niet geregistreerd in Pure. De meest voorkomende onderzoeksoutput zijn wetenschappelijke artikelen, maar ook reviews, letters, congrespapers, dissertaties, editiorials, boeken en hoofdstukken in boeken worden geregistreerd. We registreren geen abstracts, errata, data, prijzen en software. Voor elke publicatie registreren we standaard bibliografische gegevens, zoals titel, jaartal, auteurs en DOI. Ook registreren we voor elke auteur de juiste affiliatie. Vanaf juni 2021 wordt de volledige tekst van elke publicatie opgeslagen in Pure. De volledige tekst kan de uitgeversversie zijn of de definitieve auteursversie (geaccepteerd manuscript). De beheerders van Pure dragen zorg voor eventuele embargo’s.

Wat moeten onderzoekers en clinici weten over Pure?

Al je wetenschappelijke of professionele publicaties, waarin je bent aangesloten bij het Erasmus MC, worden door de Medische Bibliotheek in Pure geregistreerd. We zoeken in Scopus, Web of Science en PubMed naar publicaties van het Erasmus MC en importeren deze in Pure. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. Voor sommige publicaties, bijvoorbeeld die van een aantal Nederlandse tijdschriften, kunnen we je vragen om de volledige tekst van jouw publicatie of geaccepteerd manuscript, voor het geval we de volledige tekst niet via reguliere databases of uitgevers kunnen achterhalen. Dat doen wij via de contactpersoon van je afdeling. De volledige tekst van je publicaties wordt opgeslagen in Pure zodat wij deze volgens ons Open Access beleid publiekelijk beschikbaar kunnen stellen.

Wie is verantwoordelijk voor Pure?

De Medische Bibliotheek verzorgt alle registraties in Pure. Pure wordt formeel beheerd door de Universiteitsbibliotheek van de EUR. Voor vragen over Pure kun je contact opnemen met de Medische Bibliotheek info.mb@erasmusmc.nl.

Kan ik toegang krijgen tot Pure?

Op dit moment hebben alleen de Medische Bibliotheek en Onderzoeksbeleid & Advies toegang tot Pure. Afdelingen ontvangen jaarlijks een rapportage van hun eigen publicaties om de volledigheid en juistheid van de informatie in Pure te controleren.

Vragen over Pure?

Voor vragen over Pure, kun je contact opnemen met de Medische Bibliotheek via info.mb@erasmusmc.nl.